Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Adres: ul. Martyniaków 8, 43-600 Jaworzno

Godziny działania:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00
 • soboty od 10:00 do 16:00.

W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą oddawać zarówno odpady selektywnie zbierane oraz wszystkie pozostałe odpady komunalne, które sprawiają im problemy. GPSZOK prowadzi firma MPO Sp. z o.o. w ramach usługi odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy.

Odpady odbierane w GPSZOK: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, pojemniki ciśnieniowe oraz inne niż opakowaniowe odpady z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i drewna, zużyte opony, baterie, metale (miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna), mieszaniny metali, kable, odzież, tekstylia, urządzenia zawierające freony w tym lampy fluorescencyjne, przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa, zużyte strzykawki i inne odpady medyczne wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwach domowych, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć, chemikalia, detergenty, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, olej jadalny, akumulatory oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, t.j. gruz, materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna), usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady meteriałów ceramicznych i elementów wyposażenia, papa, drewno, szkło i tworzywa sztuczne z materiałów remontowo-budowlanych.

Regulamin GPSZOK określa między innymi zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez osoby przebywające na terenie GPSZOK oraz obowiązek przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamieszkująca w Jaworznie i tutaj uiszczająca opłatę śmieciową.
Dwa załączniki do Regulaminu GPSZOK dotyczą:

Pełna treść Regulaminu oraz załączników dostępna jest w: GPSZOK (ul. Martyniaków 8), siedzibie MPO Sp. z o. o. (ul. Galmany 1), Dziale Gospodarki Odpadami MZNK (Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5) oraz na stronie internetowej MZNK w Jaworznie.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług w GPSZOK właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. Aby reklamacja została uwzględniona powinna zawierać w/w dane. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej, na które można zgłaszać reklamacje:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66

 

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


W wyznaczonych dniach na wskazanych miejscach podstawiany oznakowany samochód spółki MPO, którego obsługa przyjmuje od mieszkańców odpady stwarzające problemy. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają tylko w soboty, przez co najmniej 3 godziny, w przedziale pomiędzy 9.00 a 16.00, aby osoby pracujące nie miały problemów z oddawaniem problematycznych odpadów.

W punktach mobilnych są odbierane te same odpady co w GPSZOK za wyjątkiem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Punkty mobilne działają według harmonogramu.

Lokalizacja punktów mobilnych:
Centrum, Warpie – parking przed Halą Widowiskowo Sportową,
Byczyna, Cezarówka – parking ul. Gwardzistów 7,
Jeleń – plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47,
Ciężkowice – plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68,
Pieczyska, Dobra – plac przy ul. Kpt. Pniaka 5,
Szczakowa, Góra Piasku – plac naprzeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54,
Podłęże, Pszczelnik, Azot – plac przy posesji Wilcza 40,
Stara Huta – plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”,
Bory – parking przed Szkołą Podstawową nr 14,
Jeziorki, Wilkoszyn – parking przed cmentarzem komunalnym,
Koźmin, Cezarówka Górna – plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12.
Długoszyn – plac naprzeciwko szkoły ul. Chropaczówka 101,
Gigant, Niedzieliska – plac obok posesji ul. Szczakowska 38,
Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Wysoki Brzeg – plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”,
Osiedle Stałe – plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5.


Przeterminowane lekarstwa


Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są także szkodliwe dla środowiska. Związki zawarte w lekarstwach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.
Przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. Nie należy ich także wyrzucać do toalety, ponieważ oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zneutralizować tych substancji, a ich obecność w wodzie sprawia, że atakujące nas bakterie i wirusy stają się coraz odporniejsze.
W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (stacjonarnego przy ul. Martyniaków 8 oraz punktów mobilnych) oraz wyrzucać do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Adresy aptek wyposażonych w pojemniki na przeterminowane lekarstwa:

 • Apteka "MEDIQ", ul. Grunwaldzka 64, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-19.00,
 • Apteka „MG Farm”, Al. Tysiąclecia 2-14, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka "Górnicza", ul. Gwarków 1, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 204 a, Jaworzno, godz. otwarcia 24h,
 • Apteka „Paracelsus”, ul. Ks. A. Mroczka 72a, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-18.00,
 • Apteka „Tęczowa” ul. Matejki 25, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-21.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 235, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-22.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Plac Górników 5 a, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-22.00,
 • Apteka "Dbam o zdrowie", ul. Grunwaldzka 237, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-20.00,
 • Apteka "Dbam o zdrowie", ul. Wojska Polskiego 2d, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-20.00.