.

Attachments:
Download this file (a odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszk~.pdf)Uchwała Nr XXII/297/2012 z 28.06.2012 odbieranie odpadów[ ]140 kB
Download this file (akt 2.pdf)Uchwała nr XIV/180/20 z 26.11.2015 wybór metody ustalania opłaty za gosp. odpada[ ]211 kB
Download this file (akt 3.pdf)Uchwała nr XIV/181/201 z 26.11.2015 opłata ryczałtowa dla domków letniskowych[ ]187 kB
Download this file (akt 4.pdf)Uchwała nr XIV/182/2015 z 26.11.2015 usługi dodatkowe - gruz[ ]189 kB
Download this file (DO 2B harmonogram zabudowa jednorodzinna 2017.pdf)Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa jednorodzinna 2017[ ]706 kB
Download this file (DO 3B harmonogram zabudowa wielorodzinna 2017.pdf)Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa wielorodzinna 2017[ ]85 kB
Download this file (DO-1.pdf)Deklaracja DO-1 nieruchomości zamieszkałe[ ]96 kB
Download this file (DO-1A.pdf)Załącznik do deklaracji DO-1 (DO-1/A)[ ]52 kB
Download this file (DO-2.pdf)Deklaracja DO-2 nieruchomości niezamieszkałe[ ]98 kB
Download this file (DO-2A.pdf)Załącznik do deklaracji DO-2 (DO-2/A)[ ]57 kB
Download this file (Instrukacja.pdf)Kiedy Wywóz - instrukcja do aplikacji[ ]2967 kB
Download this file (książeczka opłat.pdf)Opłaty - książeczka opłat[ ]357 kB
Download this file (pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1(1).pdf)Druk pełnomocnictwa do doręczeń[ ]79 kB
Download this file (pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P(1.pdf)Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji papierowej[ ]82 kB
Download this file (pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1(5).pdf)Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji elektronicznej[ ]120 kB
Download this file (Regulamin 2015.pdf)Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna[ ]313 kB
Download this file (Regulamin GPSZOK 1.pdf)Regulamin GPSZOK[ ]44 kB
Download this file (Regulamin GPSZOK 2.pdf)Regulamin GPSZOK (zał. nr 1) - rodzaje odbieranych odpadów[ ]48 kB
Download this file (Regulamin GPSZOK 3.pdf)Regulamin GPSZOK (zał. nr 2) - zasady odbioru gruzu[ ]49 kB
Download this file (Regulamin GPSZOK 4.pdf)Oświadczenie osoby oddającej gruz w GPSZOK[ ]42 kB
Download this file (regulamin GPSZOK5.pdf)Lista odpadów niebezpiecznych oraz budowlanych i rozbiórkowych[ ]417 kB
Download this file (TERMIN I TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE.pdf)Uchwała nr VI/60/2015 z 26.03.2015 r. termin i tryb uiszczania opłaty [ ]177 kB
Download this file (uchwala - wzor deklaracji.pdf)Uchwała nr XIV/184/2015 z 26.11.2015 r. wzór deklaracji[ ]804 kB
Download this file (uchwała rodziny wielodzietne.pdf)Uchwała nr XIV/183/2015 z 26.11.2015 częściowe zwolnienie z opłaty za gosp[ ]201 kB
Download this file (UCHWAŁA W SPRAWIE SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW.pdf)Uchwała nr VI/62/2015 z 26.03.2015 r. zakres świadczenia usług[ ]204 kB
Download this file (wniosek o gruzownik.pdf)Wniosek o gruzownik[ ]39 kB
Download this file (Wniosek o pojemniki na odpady zmieszane.pdf)Wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane[ ]58 kB
Download this file (wniosek zwrot nadpłaty.pdf)Opłaty - wniosek o zwrot nadpłaty[ ]44 kB
Download this file (wniosek zwrot wpłaty.pdf)Opłaty - wniosek o zwrot wpłaty[ ]44 kB
Download this file (wzór oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów komunalnych.pdf)Oświadczenie przedsiębiorcy o niewytwarzaniu odpadów komunalnych[ ]38 kB